Utorak, 23 srpnja, 2024
VijestiStručni seminar o zakonskim novostima vezanima uz braniteljsko-stradalničku populaciju

Stručni seminar o zakonskim novostima vezanima uz braniteljsko-stradalničku populaciju

„Kada se osvrnemo unatrag, možemo reći da smo postigli naše ključne ciljeve“, istaknuo je ministar Medved te zahvalio svima na odazivu i sudjelovanju, sa željom da i na ovaj način pridonesemo boljem razumijevanju svih normativnih akata namijenjenih braniteljsko-stradalničkoj populaciji i njihovoj učinkovitijoj primjeni u praksi

Ministarstvo hrvatskih branitelja organiziralo je dvodnevni stručni seminar na temu „Izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, zdravstveni programi i preventivne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata“, koji se održao 12. i 13. veljače u Daruvaru.

Cilj seminara bio je upoznavanje s najznačajnijim zakonskim izmjenama koje su stupile na snagu od Nove godine, kao i sa zdravstvenim programima i aktivnostima Ministarstva usmjerenim prema prevenciji zdravstvenih rizika, zaštiti zdravlja i unaprjeđenju kvalitete života braniteljsko-stradalničke populacije.

Seminar je organiziran za predstavnike institucija koje rade s braniteljsko-stradalničkom populacijom, djelatnike Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnike upravnih odjela i zavoda za socijalni rad u županijama, stručne suradnike centara za psihosocijalnu pomoći te predstavnike veteranskih centara i udruga iz Domovinskog rata.

Tijekom dvodnevnog seminara, na kojem je sudjelovalo više od 150 sudionika, održano je više izlaganja, nakon kojih su uslijedile panel-rasprave, a uvodno se sudionicima obratio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Medved: Nakon godina marginaliziranja svi u Hrvatskoj ponovno su svjesni da su hrvatski branitelji i Domovinski rat temelji suverene, slobodne i samostalne Hrvatske

Pozdravljajući sudionike na početku stručnog seminara, ministar Medved je istaknuo kako je svrha seminara upoznati nazočne s novostima i aktualnostima iz djelokruga rada Ministarstva hrvatskih branitelja te kako bi nazočni stekli uvid u način rada i postupanja svih nadležnih tijela u provedbi mjera i aktivnosti za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

„Politika vrednovanja uloge hrvatskih branitelja u društvu i brige za hrvatske branitelje vidljiva je još od prvog dana mandata naše Vlade i donošenja jedinstvenog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji iz 2017. godine, kojim je postignut veliki napredak u skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju“, kazao je Medved, dodajući da su s ciljem upotpunjenja programa potpore hrvatskim braniteljima donesene i aktualne izmjene i dopune Zakona.

„Osnažili smo naše područne odjele u svim županijama, a ovo je prilika da se ojača i međuresorna suradnja svih dionika uključenih u rad s braniteljsko-stradalničkom populacijom kako bismo bili što bolji i učinkovitiji“, rekao je ministar u uvodnom dijelu seminara.

“Od prvoga dana moga ministarskog mandata ostvarili smo partnersku suradnju s udrugama iz Domovinskog rata. To partnerstvo od iznimne je važnosti za postizanje boljih i učinkovitijih rješenja u pogledu zaštite prava i interesa te dostojanstva braniteljsko-stradalničke populacije. Suradnja s udrugama na provedbi zajedničkih programskih aktivnosti sufinanciranjem projekata udruga važna je za uspješno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti MHB-a, a ta je suradnja ugrađena i u naš Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji smo također zajedno pripremali, kao i druge zakone iz naše nadležnosti”, kazao je ministar Medved.

Istaknuo je da Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja pratiti potrebe braniteljsko-stradalničke populacije s fokusom na zdravlje, što čini kroz provedbu preventivnih sistematskih pregleda, uspostavu i širenje mreže veteranskih centara, kao i osnivanje braniteljskih centara, za kojima postoji sve veća potreba.

„Posebnu pozornost posvećujemo zaštiti i očuvanju zdravlja hrvatskih branitelja te smo u našem mandatu pokrenuli i projekt preventivnih sistematskih pregleda koji se provode u svim županijama u suradnji s 33 zdravstvene ustanove, a dosad je pregled obavilo više od 105 tisuća hrvatskih branitelja“, podsjetio je Medved, dodajući da se osigurava i liječenje u barokomori te dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi za kronično oboljele, kao i psihosocijalna i zdravstvena pomoć kroz primjenu Nacionalnog programa za braniteljsko-stradalničku populaciju.

„Posebno je važno istaknuti naša strateška ostvarenja. Otvorili smo četiri veteranska centra – u Sinju, Šibeniku, Petrinji i Daruvaru. To je značajan projekt na koji svi možemo biti ponosni. Njime se osigurala suvremena skrb i rehabilitacija za hrvatske branitelje i stradalnike, a posebno HRVI. S obzirom na zadovoljstvo svih koji su boravili u centrima, nastavljamo sa izgradnjom dodatnih centara, za što smo već osigurali sredstva u proračunu“, istaknuo je ministar Medved te najavio  osnivanje ustanova za dugotrajni smještaj hrvatskih branitelja.

„Za razliku od veteranskih centara, u kojima se provode programi rehabilitacije, braniteljski centri osnivaju se za branitelje koji su u teškim životnim situacijama i kojima je potrebna trajna skrb i smještaj. Trenutačno radimo na odabiru lokacija i u ovoj godini ćemo dovršiti sve formalne preduvjete kako bismo započeli s izgradnjom i rekonstrukcijom zgrada budućih braniteljskih centara“, kazao je Medved te dodao kako sve to ne bi bilo moguće bez potpore Vlade na čelu s premijerom Plenkoviće i značajno povećanog proračuna Ministarstva, koji je narastao za 44% u odnosu na 2016. godinu.

Podsjetio je da je Vladinim paketima mjera za zaštitu od rasta cijena bilo obuhvaćeno prosječno više od 64 tisuće hrvatskih branitelja korisnika mirovine u svakom paketu, ukupne vrijednosti više od 33 mln eura kroz sve pakete i odluke te prosječno 26 tisuća socijalno najranjivijih hrvatskih branitelja u paketu, ukupno 8 mln eura kroz 4. i 5. paket.

„Kada se osvrnemo unatrag, možemo reći da smo postigli naše ključne ciljeve, a najvažnije, postigli smo da su nakon godina marginaliziranja svi u Hrvatskoj ponovno svjesni da su hrvatski branitelji i Domovinski rat temelji suverene, slobodne i samostalne Hrvatske“, zaključio je ministar Medved te zahvalio svima na odazivu i sudjelovanju, sa željom da i na ovaj način pridonesemo boljem razumijevanju svih normativnih akata namijenjenih braniteljsko-stradalničkoj populaciji i učinkovitijoj primjeni u praksi.

Za bolje razumijevanje normativnih akata i učinkovitiju primjenu u praksi

U nastavku seminara kroz prezentacije i izlaganja predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i nadležnih institucija predstavili su najvažnije promjene i novosti iz svog djelokruga rada.

U sklopu prvog panela, koji je moderirao glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmadža, predstavljene su Izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, s posebnim osvrtom na novosti u pogledu određivanja odnosno povećanja osnovice za invalidnine HRVI, određivanje iznosa naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, koja se proširuje na veći broj korisnika, te osnivanju javne ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja koji imaju potrebu i za takvim oblikom pomoći.

Predstavljena su i dosadašnja postignuća u pogledu stambenog zbrinjavanje hrvatskih branitelja te rad područnih odjela Ministarstva hrvatskih branitelja, gdje su se mogla čuti i direktna iskustva s terena od voditelja područnih odjela, a bilo je riječi i o postupku vještačenja tjelesnog oštećenja hrvatskih branitelja, kao i o drugim aktivnostima, o kojima su izlagali čelnici i predstavnici nadležnih ustrojstvenih cjelina Ministarstva.

Pojašnjeno je kako ostvariti novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i jednokratnu novčanu pomoć te koje su novosti i pozitivne promjene u tom pogledu, kao i postupanja u slučaju smrti hrvatskog branitelja, a predstavljene su i najznačajnije aktivnosti u procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu.

O mirovinskim pravima hrvatskih branitelja i pripadnika HVO-a, statistici rasta mirovina u proteklim godinama te povratu ranije oduzetog postotka mirovina izlagao je zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja, o pitanjima vezanim uz ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja govorio je ravnatelj uprave za ljudske resurse  MORH-a Ivan Jušić, a usluge i modele rada veteranskih centara predstavio je general Josip Lucić, ravnatelj Javne ustanove koja upravlja radom četiri veteranska centra sa suradnicima.

U sklopu teme zdravstveni rizici, preventivne aktivnosti i zaštita zdravlja predstavljene su aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva hrvatskih branitelja usmjerene zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja, te novosti Zakona o socijalnoj skrbi u svijetlu ostvarivanja prava starijih osoba i osoba s invaliditetom iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Održana su i predavanja uvaženih stručnjaka iz područja psihijatrije i suradnika Nacionalnog centra za psihotraumu KBC-a Zagreb kojima su obuhvaćene teme vezane uz prevenciju nasilja, promjene navika, zdravu prehranu i pretilost, stres i tehnike relaksacije te razne oblike ovisnosti, a taj panel moderirala je doc. dr. sc. Maja Bajs Janović iz Centra za psihotraumu, ujedno nositeljica tog dijela seminara.

O važnosti supervizije u radu djelatnika i suradnika Ministarstva hrvatskih branitelja govorila je prof. dr. sc. Kristina Urbanc, predsjednica Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj.

O prevenciji suicida hrvatskih branitelja govorio je u svom izlaganju državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović, a organizirane su i radionice za članove timova za psihosocijalnu pomoć s naglaskom na postupanja u kriznim i suicidalnim stanjima.

Na kraju seminara posebno je naglašeno kako je važno da teme koje su obrađene u Daruvaru ne ostanu samo među nazočnima na seminaru, nego da sudionici seminara spoznaje, iskustva i nova saznanja podijele s braniteljsko-stradalničkom populacijom u svom okruženju kako bi svi na adekvatan način bili upoznati sa svojim pravima.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

NAJNOVIJE VIJESTI