Impressum

Izdanje:

TV LOKI
www.tvloki.eu
Dinamika osuvremenjavanja: Dnevna
e-mail: televizijaloki@gmail.com

___________________________________

Glavni urednik:
Robert Labrović

___________________________________

Nakladnik: LOKI SERVICE, obrt za usluge
Sjedište/adresa: 
Otočac Bana J. Jelačića 2, 53220 Otočac
OIB:03043178826