Subota, 13 srpnja, 2024
VijestiSabor: Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju dopušta maksimalno tri sklopljena...

Sabor: Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju dopušta maksimalno tri sklopljena ugovora davatelju uzdržavanja

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je Hrvatskom saboru konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima te konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.
 

Zakonskim izmjenama sprječava se zloupotreba ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te se uvode dodatni instrumenti zaštite primatelja uzdržavanja koji za cilj imaju spriječiti profesionalizaciju sklapanja spomenutih ugovora.

„Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju u hrvatskom pravnom sustavu uređeni su važećim Zakonom o obveznim odnosima, a najčešće ih sklapaju osobe starije životne dobi kako bi si osigurale uzdržavanje, skrb i brigu, pri čemu kao protučinidbu za ugovoreno uzdržavanje daju svoju imovinu ili njen dio,“ objasnio je državni tajnik Martinović.

Ministarstvo pravosuđa i uprave zakonske je izmjene pripremilo s ciljem da u najvećoj mogućoj mjeri omogući da primatelji uzdržavanja budu informirani o posljedicama sklapanja navedenih ugovora te o pravima i obvezama koja proizlaze iz njih.

Državni tajnik rekao je kako je u dosadašnjoj praksi uočeno da su nazivi ugovora zbunjujući pa će se izmjenama i dopunama važećeg Zakona o obveznim odnosima promijeniti nazivi ugovora na način da naziv odražava njihovu bit u odnosu na trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja.

Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina primatelja uzdržavanja prelazi na davatelja uzdržavanja za vrijeme života primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o doživotnom uzdržavanju u trenutku njegove smrti.

Ograničenje broja sklopljenih ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Nadalje, zakonskim izmjenama ograničit će se broj ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju koje može sklopiti jedan davatelj uzdržavanja.

„Davatelj uzdržavanja može istovremeno imati sklopljene ugovore o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju s najviše tri primatelja uzdržavanja, a kako bi se osigurala efikasna provedba zakonskog ograničenja broja ugovora koje je dopušteno sklopiti ustrojit će se registar ugovora s ciljem utvrđivanja jesu li ugovaratelji već sklopili ugovore i koliko njih,“ naglasio je državni tajnik.

Obvezom osnivanja služnosti stanovanja primatelju dosmrtnog uzdržavanja pruža se dodatna zaštita.

Dostava pismena elektroničkim putem ubrzat će komunikaciju među ugovornim stranama

Odredbe Zakona koje uređuju Ugovor o osiguranju prilagođavaju se novim tehnologijama komuniciranja s ciljem pojednostavljenja i bržeg pružanja usluge osiguranja na način da se odstupa od ranije obveze izdavanja potpisane police kao dokaza o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

„Budući da je ugovor sklopljen već samim prihvatom ponude, potpis na polici je suvišan i ne odgovara suvremenom načinu poslovanja, stoga se propisuje mogućnost da se ugovorne strane sporazume da se obavijest o dospjelosti premije dostavi putem usluge elektroničke preporučene dostave koju obavljaju kvalificirani pružatelji usluga povjerenja,“ dodatno je objasnio državni tajnik.

Elektronička dostava pismena pojednostavit će i ubrzati korištenje usluga, uz istovremeno osiguravanje visoke razine sigurnosti i pravne zaštite.

Ovim Zakonom također se mijenjaju i odredbe o kamatnoj stopi radi pojednostavljenja i pojašnjenja odredbi o načinu određivanja visine stope zateznih kamata te određivanja definicije referentne stope.

Brži parnični postupak kao dodatni instrument zaštite primatelja uzdržavanja

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisuje se da su postupci radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju hitni.

Time se dodatno osnažuju i uređuju pojedini procesni instituti u svrhu postizanja daljnje efikasnosti i ubrzanja parničnog postupka te pružanja odgovarajuće pravne zaštite korisniku uzdržavanja.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

NAJNOVIJE VIJESTI