Utorak, 23 srpnja, 2024
PoljoprivredaPrijedlog izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih...

Prijedlog izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje ASK

Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Prijedlog izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge. Zbog produljenja razdoblja prihvatljivosti grla te posljedično tome povećanja broja prihvatljivih grla za potporu financijska sredstva potrebna za provedbu Programa povećavaju se sa dosadašnjih 3.500.000,00 eura na 6.000.000,00 eura.

Naime, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2023. godine donijela je Odluku o donošenju Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge, a izmjene  Programa odnose se produljenje razdoblja prihvatljivosti grla tovnih svinja većih završnih težina isporučenih s farmi u zoni ograničenja, upisanih u JRDŽ, na klanje u odobrene objekte za klanje papkara određene za umanjene rizika od afričke svinjske kuge s razdoblja od 1.10.2023. do 31.12.2023. godine na razdoblje od 1.10.2023. do 31.01.2024. godine. 

Dio proizvođača tovnih svinja većih završnih težina čiji se objekti nalaze u zoni ograničenja, zbog ograničenog kapaciteta odobrenih objekata za klanje papkara određenih za umanjene rizika od afričke svinjske kuge u periodu do 31.12.2023. godine nije uspio isporučiti sve svinje na klanje te se stoga prihvatljivo razdoblje isporuke grla na klanje produljuje do 31. siječnja 2024. godine.

Ministarstvo poljoprivrede

NAJNOVIJE VIJESTI