Subota, 13 srpnja, 2024
GospodarstvoPark prirode na sjeveru Hrvatske - aktivnosti za proglašenje

Park prirode na sjeveru Hrvatske – aktivnosti za proglašenje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja intenzivno radi na aktivnostima zaštite Ivanščice, Strahinjčice, Maceljske gore i Ravne gore u kategoriji parka prirode. Riječ je o ideji pokrenutoj 2021. godine na inicijativu nekoliko saborskih zastupnika III. izborne jedinice, gradonačelnika i načelnika te dva župana.
 
Tijekom siječnja na radnim sastancima ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana s Varaždinskom i Krapinsko-zagorskom županijom usuglašen je načelni obuhvat budućeg parka površine preko 31 000 ha. U tijeku su konzultacije s predstavnicima 14 gradova i općina čiji je prostor obuhvaćen prijedlogom granice. Cilj je upoznati ih s kategorijom parka prirode i učincima koje će imati na stanovništvo tog kraja, ali i prikupiti njihova mišljenja. 
 
Buduće zaštićeno područje odlikuje se brdskim šumama koje prekrivaju više od 75 posto područja. Također, za dio budućeg parka karakterističan je splet travnjaka, vinograda, voćnjaka i vrtova, šumaraka i naselja koji čine tipičan mozaični krajobraz Hrvatskog zagorja.
 
Prostor nastanjuju brojne biljne i životinjske vrste, a zabilježeno je više od 1.200 biljnih svojti što predstavlja gotovo jednu četvrtinu svih zabilježenih u Hrvatskoj.
 
Budući park prirode ističe se vrijednim geološko-paleontološkim lokalitetima od kojih je najpoznatija jedinstvena špilja Vindija. U parku su smještena i izvorišta triju rijeka: Sutle, Bednje i Lonje.
 
Pitomi krajolik ovog područja oblikovao je čovjek kroz prošla stoljeća u suživotu s prirodom te ga obogatio graditeljskom i kulturnom baštinom. Brojni utvrđeni gradovi (burgovi), kurije, ljetnikovci i dvorci s prepoznatljivim perivojima predstavljaju specifičnu i vrlo vrijednu graditeljsku, kulturnu i povijesnu vrijednost ovog prostora.
 
Na prostoru se mogu odvijati sve postojeće, ali i buduće gospodarske djelatnosti, uključujući i proizvodnu ili industrijsku djelatnost, koja nema značajan negativni utjecaj na bitna obilježja i ulogu parka.
 
Prioritet je tijekom 2024. godine revidirati Stručnu podlogu za zaštitu iz 2013.godine, izraditi geodetsku podlogu obuhvata parka i provesti javni uvid kako bi se stvorili zakonski preduvjeti za proglašenje parka. Cijeli proces pratit će komunikacijske aktivnosti s dionicima u prostoru.
 
Zaštita djela prostora Hrvatskog zagorja u kategoriji parka prirode stvorit će kvalitetne preduvjete za očuvanje prirodnih, ali i kulturno-povijesnih vrijednosti. Također, kao i na primjeru postojećih parkova prirode u Hrvatskoj, zaštićeno područje je prilika za prepoznatljivost i dodatnu promociju područja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razvoj održivog turizam, rekreativnih sadržaja u prirodi, ukupni razvoj ovog područja te veću i lakšu dostupnost EU fondova za financiranje projekata očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, posjećivanja i edukacije. Park će pridonijeti očuvanju kvalitete života i zdravlja ljudi na ovom području kroz očuvanje dominirajućih seoskih domaćinstava i ublažavanje trenda depopulacije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NAJNOVIJE VIJESTI