Subota, 13 srpnja, 2024
Ličko-senjska županijaLičko-senjska županija priprema dokumentaciju za mega projekt – Centar za razvoj brdsko-planinske...

Ličko-senjska županija priprema dokumentaciju za mega projekt – Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva

Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj – promatrajući prostor Krša i izvan granica RH i EU, što je posebnim Zakonom regulirano promatrajući specifičnosti takvog prostora, na koji način su jasno definirani otežani uvjeti življenja i gospodarenja na takvim područjima.

Brdsko-planinski prostor u RH proteže se na području 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na činjenicu da je i usmjerenje Vlade RH podrška rješavanju problema na BPP, te da su u najavi i različite mjere podrške rješavanju problema BPP, Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta odnosno Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini kolnika na ulazu/izlazu s autoceste u Gospiću.

Budući Centar u konačnici će imati za cilj kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz sljedeće module:

(1) brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodnja

(2) izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja

(3) pametna sela

(4) kulinarstvo i gastronomija

(5) logističko-distributivni centar

(6) sajamski centar

(7) obnovljivi izvori energije

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u RH s naglaskom na Jadransku Hrvatsku.

Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP.

Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul odnosno Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, koja se financirala iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i proračunskih sredstava Ličko-senjske županije u ukupnoj vrijednosti od 430.000,00 kuna odnosno 57.000 eura, a sve kako slijedi:

– Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine

– Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine

– Tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine

Izrađena su idejna rješenja za ostale module, za što su sredstva osigurana od strane Ličko-senjske županije, u vrijednosti od 17.495 eura.

U pripremi je projektna dokumentacija za proglašenje projekta Strateškim projektom Republike Hrvatske za što je Ličko-senjska županija osigurala iznos od 32.351 eura.

Od strane Ličko-senjske županije predložena je ciljana izmjena Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja uvjeta za ishodovanje građevinske dokumentacije, a na sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića od 15. prosinca 2023. godine donesena je Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića kojom započinje proces izmjene Prostornog plana Grada Gospića radi stvaranja prostorno planskih preduvjeta za gradnju Centra. Donošenje IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine.

Radi stvaranja preduvjeta za djelomično izdvajanje šume iz šumsko-gospodarske osnove i cijepanja čestice radi izmjene prostornog plana Grada Gospića, Ličko-senjska županija je naručila izradu Parcelacijskog elaborata na kč.br. 2777/1, k.o. Široka Kula, koji postupak je u tijeku, a za što su osigurana sredstva u iznosu od 3.750 eura.

Uz sve navedeno prethodno je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene plana na okoliš, kroz koji je zaključeno da donošenje IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića neće imati utjecaja na ekološku mrežu te neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš već se IX. Izmjene i dopune PPU Grada Gospića mogu donijeti.

NAJNOVIJE VIJESTI