Četvrtak, 18 srpnja, 2024
GospodarstvoGodišnje trošimo 42,4 kg kruha i peciva po članu kućanstva

Godišnje trošimo 42,4 kg kruha i peciva po članu kućanstva

Rezultati Ankete o potrošnji kućanstava provedene u 2022.

Objavljeni su podaci o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava izračunani iz istraživanja Anketa o potrošnji kućanstva (APK), koje je provedeno 2022.
 
Više od četvrtine kućnog budžeta odlazi na hranu
 
Prema podacima Ankete, izdaci za osobnu potrošnju u 2022. iznosili su prosječno 110 446 kuna na godinu po kućanstvu. Najveći udio, prema skupinama izdataka, imaju izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 27,0%, a slijede ih izdaci za Prijevoz, 15,5%, te izdaci za Stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i ostala goriva, 14,5%.
Izdaci za Odjeću i obuću imaju udio od 7,2%, za Informacije i komunikacije 6,3%, a za Namještaj, kućansku opremu i redovito održavanje kućanstva 6,2%. Sve ostale skupine izdataka u ukupnim izdacima kućanstva sudjeluju s udjelima manjima od 5,0%.
 
Osim podataka o izdacima, Anketom su prikupljeni i podaci o osnovnim trajnim dobrima kojima je opremljeno kućanstvo pa je u 2022. evidentirano da više od 99% kućanstava raspolaže hladnjakom, televizorom te strojem za pranje rublja. Automobil je imalo 78,6% kućanstava, mikrovalnu pećnicu 65,1% kućanstava, stroj za pranje posuđa 62,8% kućanstava, a klimatizacijske uređaje 55,1% kućanstava.

Godišnje po članu kućanstva potrošimo 54,6 l mlijeka

Anketom su prikupljeni i podaci o utrošenim količinama hrane i pića, pa je u 2022. evidentirano da je po članu kućanstva godišnja potrošnja npr. kruha i peciva iznosila 42,4 kg, krumpira (svježega i zamrznutoga) 32,1 kg, svinjetine 17,6 kg, mlijeka 54,6 l, banana 13,0 kg, jabuka 11,6 kg, osvježavajućih pića 23,6 l, piva 17,4 l itd. Anketni podaci o utrošenim količinama ne uključuju količine hrane i pića kupljene i konzumirane u ugostiteljskim objektima.

U istraživanju su sudjelovala privatna kućanstva izabrana metodom slučajnog uzorka, od kojih su se na temelju dnevnika o potrošnji te osobnog intervjua prikupljali podaci o izdacima kućanstva. Tajnost podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). To znači da se podaci o pojedinom kućanstvu ne objavljuju niti je iz zbirnih podataka moguće prepoznati kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Kako je u godini provođenja istraživanja nacionalna valuta bila hrvatska kuna, svi podaci o izdacima prikupljeni su i iskazani u kunama. Struktura po skupinama izdataka prikazana je prema novoj Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni – COICOP 2018 – te podaci za 2022. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog promjene u podjeli na glavne skupine izdataka i razlika u njihovu obuhvatu.

Svima koji su sudjelovali u istraživanju zahvaljujemo što su pridonijeli tomu da smo dobili nove zanimljive podatke.

Više informacija o rezultatima Ankete dostupno je u Priopćenju

DZS

NAJNOVIJE VIJESTI