Utorak, 23 srpnja, 2024
VijestiTransparentnost državnog proračuna – nova aplikacija za pregled isplata

Transparentnost državnog proračuna – nova aplikacija za pregled isplata

Ministarstvo financija 20. veljače 2024. pokrenulo je novu interaktivnu web aplikaciju za pregled isplata  s jedinstvenog računa državnog proračuna dostupnu na mrežnim stranicama Ministarstva.

https://www.drzavna-riznica.hr/trosenje_sredstava_DP/

Nova aplikacija zamjenjuje dosadašnju aplikaciju „Upit po dobavljačima“ i pruža proširene mogućnosti pregleda isplata i strukturiranja podataka. Podaci o isplatama mogu se pretraživati po primateljima sredstava, koji sada pored pravnih osoba, uključuju i fizičke osobe i primatelje sredstava izvan Republike Hrvatske, po isplatitelju sredstava (proračunskom i izvanproračunskom korisniku koji je dao nalog za isplatu) te po vrsti troška. Aplikacija omogućava kombinaciju više parametara pretrage te izvoz podataka u strojno čitljivom obliku. Klasificirani podaci prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i  podaci čija bi objava bila protivna posebnim propisima ne objavljuju se.

Podaci o isplatama osvježavaju se svakog radnog dana za prethodni radni dan, a moguće ih je pretraživati na godišnjoj i mjesečnoj razini.

„Svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te građani, općine i županije i njihovi proračunski korisnici, obvezni su javno objavljivati podatke o isplatama iz proračuna na svojim mrežnim stranicama“, istaknuo je ministar financija Marko Primorac.

Ministarstvo financija još od 2014. godine javno objavljuje podatke o isplatama dobavljačima iz državnog proračuna. Nova aplikacija pruža mogućnosti detaljnijih uvida i pretraga o isplatama počevši s isplatama izvršenim od 01. siječnja 2024. Podaci o isplatama objavljenim za prethodno razdoblje (1.1. 2013. do 31.12.2023. ) dostupni su i u novoj aplikaciji u arhivi podataka, na način kako su objavljivani u prethodnom razdoblju.

„S obzirom na veličinu državnog proračuna i broj transakcija koje se obavljaju preko jedinstvenog računa državnog proračuna objavljeni podaci na mrežnim stranicama Ministarstva financija zasigurno su jedna od najvećih baza podataka o isplatama proračunskih sredstava u našem javnom sektoru“, kazao je ministar Primorac.

Godišnje se kroz jedinstveni račun državnog proračuna izvrši preko 1.350.000 transakcija, a broj dobavljača u sustavu jedinstvenog računa državnog proračuna veći je od 230.000. Preko jedinstvenog računa državnog proračuna posluje 115 proračunskih korisnika državnog proračuna, a ostvaruje se  oko 98% ukupnih prihoda i primitka, odnosno rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

„Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za isplate koje se ne izvršavaju izravno s jedinstvenog računa državnog proračuna i oni koji poslovanje obavljaju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama dužni su osigurati javnu objavu informacija o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama“, kazala je Glavna državna rizničarka Danijela Stepić.

Podsjećamo da je javna objava podataka o isplatama proračunskih sredstava zakonska obveza za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s rokom 20. veljače 2024.

Obveza proizlazi iz odredbi članka 144. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23) koji je Ministar financija donio u lipnju 2023.

Ministarstvo financija

NAJNOVIJE VIJESTI