Utorak, 23 srpnja, 2024
PolitikaPriopćenje sa zatvorenoga dijela 276. sjednice Vlade

Priopćenje sa zatvorenoga dijela 276. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 276. sjednice Vlade, članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Hrvoje Bujanović imenovan je predsjednikom, Branka Augustinović zamjenicom predsjednika, a Danijela Marković Krstić, dr.sc. Sanja Radović, Sanja Ivelj, Ivana Ravlić Ivanović, mr.sc. Jasna Divić, dr.sc. Sanja Kolarić Kravar, Petra Jurina, Tonko Doležal, Mirko Kučina, Danijela Osrečak Perić, Hrvoje Tomljenović, Momir Karin, Emina Kovačević, Vedrana Filipović-Grčić, Marina Lovrić, Miro Križan, Ana Kapetanović, Ivan Mučnjak, Ivana Kristić Marković, Andro Marčev, Snježana Levar, Ivona Bačelić Grgić, Ivana Šimić, Marijana Filipić, Tamara Perko, Krešimir Sever, mr.sc. Boris Feis, Kristina Radić Sudar, Vladimir Šimić, Davor Pustijanac, dr.sc. Marko Baretić, dr.sc. Paula Poretti, Ana Knežević, Gordana Lukić i Goran Aleksić članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, kao predstavnici nadležnih ministarstava, institucija i udruga za zaštitu potrošača.
 
Razriješen je dosadašnji član Nacionalnog povjerenstva za olakšice Ivan Divić, a novom članicom imenovana je Senka Daniel, kao predstavnica Ministarstva turizma.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa Ivan Medved i Vlado Bagarić, a novim članovima imenovani su Maja Cvetojević i mr.sc. Mario Kunovec-Varga, kao predstavnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Ministarstva zdravstva.
 
Državnom službeniku Ivici Akmadži povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika te je istovremeno imenovan glavnim tajnikom Ministarstva hrvatskih branitelja, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Vlada RH

NAJNOVIJE VIJESTI