Subota, 13 srpnja, 2024
PoljoprivredaPredstavljena aplikacija e-Zakup

Predstavljena aplikacija e-Zakup

U Ministarstvu poljoprivrede je u utorak 5. prosinca 2023. godine predstavljena nova aplikacija e-Zakup – programsko rješenje za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem koja značajno pridonosi procesu digitalizacije, koje je rezultat višegodišnjeg rada Ministarstva poljoprivrede. Na prezentaciji su prisustvovali ministrica poljoprivrede Marija Vučković s državnim tajnicima Zdravkom Tušekom, Mladenom Pavićem i Tugomirom Majdakom, a aplikaciju je prezentirao načelnik sektora za poljoprivredno zemljište Igor Miodrag.

Stvaranje učinkovite, otporne i digitalne Hrvatske važan je prioritet u programu rada Vlade RH. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pokazalo se da država u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom može kroz oblike raspolaganja – zakup i prodaju, učinkovito raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem.

„Aplikacija e-Zakup donosi ubrzanje i pojednostavljenje procedure raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem pri čemu je težište stavljeno na pojednostavljenje postupaka raspisivanja natječaja od strane lokalne samouprave“, kazala je ministrica Vučković naglasivši kako aplikacija pridonosi otvorenosti, transparentnosti i jasnoći prema cjelokupnoj javnosti.
Također ministrica je naglasila kako će se kroz aplikaciju ubrzati natječaji, doprinijeti digitalizaciji zemljišne politike, poljoprivrede, unaprjeđenju rada i znanja, ali i povezati ne samo zemljišne nego i stočarske baze te isto tako oni koji gospodare zemljišnim, vodnim i šumskom resursima.

Niz aktivnosti koje je do sada lokalna samouprava provodila papirnato, danas predstavljenim programskim rješenjem na najviši mogući način digitaliziramo dok se potencijalne pogreške prilikom kreiranja natječaja za zakup ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta svode na minimum kreirajući jasne smjernice u radnim procesima.

„Naši poljoprivrednici digitalizacijom procesa raspolaganja dobivaju jasne smjernice popunjavanja prijave pri čemu smo u najvećom mogućoj mjeri nastojali pojednostaviti popunjavanje prijave, a osobito ispunjavanje gospodarskog programa čije je ispravno popunjavanje od iznimne važnosti jer se po istom prati provedba budućeg ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta“, kazao je načelnik sektora za poljoprivredno zemljište Igor Miodrag.

Treći segment programskog rješenja odnosi se na evaluaciju zaprimljenih prijava odnosno rangiranje istih. Svaki prijavitelj na natječaj, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ima rok od 30 dana za ispravak ili dopunu svoje prijave. 30-og dana od objave javnog poziva, prijava koja je potpuna se zaključava, a dostavljena dokumentacija na osnovu koje prijavitelj ostvaruje bodove na natječaju, trajna je i nepromjenjiva.

Za istaknuti je da se bilo koji dionik procesa (jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede ili prijavitelj) prijavljuje u programsko rješenje e-Zakup putem sustava e-Građani čime se podiže nivo transparentnosti procesa kreiranja natječaja odnosno prijave prijavitelja na isti.
Zaključno, u cilju ubrzanja postupka raspolaganja, programsko rješenje obvezuje kreatora natječaja bilo da je to lokalna samouprava ili Ministarstvo poljoprivrede, da izrađuje nacrt ugovora o zakupu ili prodaji u samom programskom rješenju.

Pristup sustavu omogućiti će se i županijskim državnim odvjetništvima koji sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu daju mišljenje na nacrt ugovora o zakupu ili prodaji s ovlastima uvida u svaku prijavu ili pojedinačni dokument, a sve kako bi pozitivno mišljenje na nacrt ugovora mogli izdati u zakonom propisanom roku od 30 dana.

Aplikacija e-Zakup je u fazi testiranja te je u tijeku edukacija jedinica lokalne samouprave koji su prvi korisnici  i nastavit će se s edukacijom svih poljoprivrednika kao što radimo s nizom mjera koje provodimo.

Ministarstvo poljoprivrede

NAJNOVIJE VIJESTI