Četvrtak, 18 srpnja, 2024
GospodarstvoPetry o planovima za Liku: ‘Maraton za boljitak županije trčimo sprintom’

Petry o planovima za Liku: ‘Maraton za boljitak županije trčimo sprintom’

Lanjska, 2023. godina nedavno je prošla, krenuli smo već vrlo ozbiljno u 2024. godinu, ali da bi se kroz nju sigurno kročilo, red je najprije napraviti temeljitu »inventuru« lanjske. S obzirom na to da smo fokusirani na aktivnisti koje su obilježile Ličko-senjsku županiju, za taj smo proces zamolili župana ličko-senjskog Ernesta Petryja. Kako se to i čini kod odgovornih ljudi, onih koji iskustva lanjske uvijek koriste za još uspješniju – aktualnu godinu. Stoga, krenuli smo s pitanjem kakvom bi, generalno gledano, kao župan ocijenio 2023. godinu? Odgovor je bio vrlo jezgrovit.

– Kratko rečeno: uspješnom u kojoj smo puno radili i realizirali puno dobrih projekata.

Koje biste pak projekte izdvojili kao krucijalne, neophodne za razvoj županije?

– Brojni su infrastrukturni projekti za koje je započela priprema ili su ostvareni u mome mandatu, bilo da su financirani iz međunarodnih izvora financiranja, nacionalnih izvora, a odnose se na infrastrukturne projekte, projekte energetske obnove, unaprjeđenje infrastrukture zdravstvene zaštite, sport, turizam, obrazovanje… Istaknut ću samo neke: Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva (»Jadranski RZC STEM«), naziv je projekta kojem je nositelj Splitsko-dalmatinska županija, dok je Ličko-senjska županija partner na projektu. Radi se o značajnom projektu ukupne vrijednosti od gotovo 2.757.868 eura od čega Ličko-senjska županija za provedbu aktivnosti na raspolaganju ima 1.237.826 eura. Najvećim dijelom projekt financira Kraljevina Norveška, iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine. Projekt je namijenjen učenicima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim školama, s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, pri čemu se misli na potencijalno darovite i visoko motivirane učenike te učenike s poteškoćama. Koristi od sudjelovanja u projektu imat će i drugi stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću, koja će se urediti unutar Kulturno informativnog centra Gospić za što će biti izvedeni građevinski radovi, nabavljen namještaj i oprema. Navedene učionice postati će baza znanja, razmjene iskustva, unaprjeđenja i modernizacije za cjelokupni odgojno – obrazovni sustav.

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i stočarstvo?

– Ličko-senjska županija nositelj je pripreme megaprojekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva. Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj – promatrajući prostor krša i izvan granica RH i EU-a, što je posebnim Zakonom regulirano promatrajući specifičnosti takvog prostora, na koji način su jasno definirani otežani uvjete življenja i gospodarenja na takvim područjima. Brdsko-planinski prostor u RH proteže se na području 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na činjenicu da je i usmjerenje Vlade RH podrška rješavanju problema na BPP, te da su u najavi i različite mjere podrške rješavanju problema BPP-u Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta odnosno Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini kolnika na ulazu/izlazu s autoceste u Gospiću. Ovaj Centar ima za cilj kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz sljedeće module: brdsko-planinska poljoprivreda – biljna proizvodnja, izvorne i ugrožene pasmine – animalna proizvodnja, pametna sela, kulinarstvo i gastronomija, logističko-distributivni centar, sajamski centar te obnovljivi izvori energije.

Cilj navedenog projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unapređenje životnog standarda stanovništva na brdsko-planinskom području u RH s naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP-u. Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul odnosno Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, koja se financirala iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i proračunskih sredstava Ličko-senjske županije u ukupnoj vrijednosti od 430.000 kuna odnosno 57.000 eura i to: Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine, Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine i Tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine. Izrađena su idejna rješenja za ostale module, za što su sredstva osigurana od strane Ličko-senjske županije, u vrijednosti od 17.495 eura. U pripremi je projektna dokumentacija za proglašenje projekta Strateškim projektom Republike Hrvatske za što je Ličko-senjska županija osigurala iznos od 32.351 euro.

Raznovrsnost turističke ponude

Projekt »DIŠI Velebit – Doživi, Istraži, Šetaj kroz, Iskusi Velebit« – čiji je nositelj Ličko-senjska županija pripremljen je s ciljem ulaganja u digitalnu tranziciju kako bi se povećala raznovrsnost turističke ponude, smanjila regionalna neujednačenost te potaknula demografska revitalizacija. Projekt je prijavljen za realizaciju u okviru NPOO programa Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i očekuje se njegovo odobrenje. U okviru projekta namjeravamo izvršiti rekonstrukciju planinarskog doma »Gojtanov dom« na Velebitu, hostel na Baškim Oštarijama te će se urediti put Terezijana s edukativnim digitalnim sadržajima u svrhu smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima na način da se poveća privlačnost i kvaliteta slabije razvijenijih turističkih destinacija i produlji sezona te potakne razvoj održivih oblika turizma u Ličko-senjskoj županiji. Partneri na projektu biti će Javna ustanova Park prirode Velebit, Vegium d.o.o. i Općina Karlobag. Ukupna vrijednost projekta je 3.776.691 eura od čega očekujemo 3,4 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Senju – sukladno Odluci koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 17. kolovoza 2023., odobrena su dodatna sredstva za projekte unutar poziva na dodjelu bespovratnih sredstava »Izgradnja i opremanje centara za starije osobe«, a predmetna odluka dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026., fokusiranog na tržište rada i socijalnu zaštitu. Nositelj projekta je Grad Senj, dok je partner u projektu Ličko-senjska županija. Projekt pod nazivom »Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Senj« za cilj ima izgradnju novog centra za starije osobe i osnivanje javne ustanove – Centra za pružanje usluga u zajednici. Ovaj centar pružat će institucijske i izvan institucijske usluge starijim osobama. Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe kroz unapređenje socijalne infrastrukture, tj. kroz izgradnju i opremanje centra. Projekt će značajno doprinijeti kvaliteti života starijih građana Senja i okolice. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi impresivnih 10.852.462 eura, pri čemu će 6.138.429 eura biti iz bespovratnih sredstava.

Ličko-senjska županija bila je partner Lučkoj upravi Senj u realizaciji Projekta izgradnje nove rampe unutar lučkog područja trajektnog pristaništa u uvali Stinica, koji je dovršen u prosincu ove godine.

– Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.510.832 eura. Cilj projekta je bolja povezanost otoka Raba s kopnom (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih uvjeta) što je postignuto izgradnjom nove rampe. Dodatno će se povećati i sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području grada Senja i ostatka županije. Izgradnja nove rampe posebno pridonosi kvaliteti života lokalnog stanovništva i stanovništva otoka Raba.

Veliko gradilište

U zadnjih nekoliko godina Ličko-senjska županija veliko je gradilište infrastrukture na pomorskom dobru.

– Nositelji investicija u unapređenje i razvoj pomorskog dobra prvenstveno su lučke uprave kojima je jedini osnivač Ličko-senjska županija i jedinice lokalne samouprave – gradovi Novalja i Senj te Općina Karlobag. S ponosom ističemo da ukupna vrijednost projekata ulaganja u pomorsko dobro u zadnje dvije godine iznosi preko 52 milijuna eura što je gotovo polovina iznosa uloženog u izgradnju takve infrastrukture od osnutka Županije.

Za istaknuti je nekoliko najznačajnijih projekata: Projekt uređenja Luke Senj koji uključuje produženje primarnih lukobrana i unutrašnjih gatova u luci Senj, a nositelj projekta je Lučka uprava Senj. Započeo je 2020. godine, a ukupna vrijednost svih planiranih faza provedbe Projekta procjenjuje se na 9,3 milijuna eura. Vrijednost do sada dovršenih i ugovorenih radova iznosi 1,7 milijuna eura od čega značajan udio sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projektom »Stinica« omogućeno je povećanje broja trajektnih linija tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Time će se udovoljiti potrebama i lokalnog stanovništva i potrebama turizma otoka Raba te općenito povećati sigurnost plovidbe. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a njegova ukupna vrijednost iznosi 2,51 milijun eura.

Na području grada Novalje u zadnje dvije godine realizirano je nekoliko strateški važnih projekata unaprjeđenja lučke infrastrukture ne samo za grad Novalju nego za Ličko-senjsku županiju i Republiku Hrvatsku. Tako je ove godine dovršen projekt »Rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen« koji je uključivao ulaganja u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgradnjom nasipa koji će štititi obale od vjetra i valova te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Time je osiguran adekvatan privez i sigurnost linijskih veza otoka Paga i kopna, veći kapacitet luke, manje gužve pri ukrcaju što doprinosi cjelokupnom povećanju razine usluge odnosno poboljšanju uvjeta povezanosti otoka s kopnom i općenito opstanku i razvitku grada Novalje i otoka Paga. Vrijednost projekta iznosila je 9,75 mil. eura, a najvećim dijelom sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Rekonstrukcija Luke Žigljen dovršena je sredinom ove godine i nova rampa puštena je u promet.

Memorijalni centar

Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije izgradit će se s ciljem odavanja počasti hrvatskim braniteljima i bilježenja uspomena na Domovinski rat. U Centru su planirane i namjene koje mu daju dodanu vrijednosti kao interpretacija povijesti Like i istraživački centar. Time će se stvoriti novi javni prostor od velikog značaja za grad i županiju. U cilju realizacije ovog projekta LSŽ tijekom 2022. i 2023. godine prijavila se na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom temeljem čega joj je dodijeljeno ukupno cca 50 tisuća eura te se ove godine očekuje dodatnih 35 tisuća eura. Sredstva će biti utrošena u izradu natječajnog elaborata odnosno idejnog rješenja provedbom javnog natječaja. Grad Gospić za provedbu navedenoga Projekta donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja na katastarskoj čestici 2130/6 k.o. Gospić u korist Ličko-senjske županije.

NAJNOVIJE VIJESTI