Utorak, 23 srpnja, 2024
KulturaOtvorene prijave na seminar

Otvorene prijave na seminar

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac organizira seminar Dinarske pjesme i plesovi: glazbeno-plesna kultura dinarskog područja namijenjen voditeljima i članovima folklornih skupina, društava i udruga koji će trajati 3 dana – 1., 2. i 3. ožujka 2024. godine. Trodnevni seminar obuhvatit će odabranu folklornu građu dinarske zone. Svrha seminara je na primjerima plesne i glazbene baštine upoznati sadašnje i buduće voditelje folklornih skupina te pjevače i plesače s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni kao i s mogućnostima rada s folklornim skupinama. Voditelji seminara su dr. sc. Joško Ćaleta i prof. Vidoslav Bagur.

Prijave na seminar otvorene su do 21. veljače 2024. Predviđena je prijava najviše 5 polaznika po jednom društvu, skupini ili udruzi. Svaki prijavljeni polaznik prije početka seminara uplaćuje kotizaciju u iznosu od 20 EUR, a najkasnije do 21. veljače 2024. Popunjene i ovjerene prijavnice s potvrdom o uplati kotizacije šalju se e-mailom na gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com najkasnije do 21. veljače 2024.

Poziv te prijavnicu, program i upute za prijavu i uplatu kotizacije moguće je preuzeti ovdje.

GPOU Otočac

NAJNOVIJE VIJESTI