Petak, 19 srpnja, 2024
Ličko-senjska županijaNACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA SUDJELUJE U PROJEKTU CRO BUZZ KLIMA

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA SUDJELUJE U PROJEKTU CRO BUZZ KLIMA

S ponosom objavljujemo da Nacionalni park Plitvička jezera sudjeluje u projektu Cro Buzz Klima. Oprašivanje životinjama – prijenos peludi s jednog cvijeta na drugi – proces je o kojem ovisi oko 90% biljaka cvjetnjača (oko 308 tisuća vrsta) i 75% poljoprivrednih usjeva globalno. Jedna od glavnih prijetnji oprašivačima su klimatske promjene, koje uz gubitak staništa, pesticide, patogene i invazivne strane vrste vrše direktni i indirektni pritisak na njihove populacije. Klimatske promjene su jedna od najaktualnijih kriza današnjice, s katastrofalnim posljedicama na sve dijelove ekosustava i ljudsku civilizaciju.

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti o važnosti i ugroženosti divljih oprašivača te prikupljanje podataka o najvažnijim skupinama oprašivača u Hrvatskoj – divljim pčelama i muhama lebdjelicama. Aktivnosti projekta usmjerene su na prikupljanje podataka i provođenje analiza koje će biti temelj za buduće aktivnosti očuvanja oprašivača i prilagodbe klimatskim promjenama. S obzirom na aktualne politike Europske unije koje posljednjih godina uključuju oprašivače i podižu klimatske ambicije, projektne aktivnosti će nas pripremiti za ispunjavanje obveza prema Europskoj uniji u području okolišnih politika.

CILJEVI PROJEKTA CRO BUZZ KLIMA SU:

  • Prikupiti prve standardizirane podatke o divljim pčelama (Anthophila) i muhama lebdjelicama (Syrphidae) u Hrvatskoj.
  • Testirati metodologiju praćenja oprašivača predloženu na razini Europske unije (eng. Pollinator Monitoring Scheme).
  • Utvrditi utjecaj klimatskih i drugih ekoloških čimbenika na zajednice oprašivača.
  • Predložiti mjere za povećanje klimatske otpornosti populacija oprašivača.
  • Doprinijeti podizanju svijesti o važnosti oprašivača i klimatskim promjenama.
  • Razviti stručne kapacitete za praćenje stanja i očuvanje oprašivača u Hrvatskoj.

Projektom je planirano istraživanje oprašivača u pet pilot područja u tri biogeografske regije Hrvatske (kontinentalna, alpinska i mediteranska). Pilot područja su odabrana zbog svojih specifičnih klimatskih uvjeta, jer su prepoznata kao sustavi najranjiviji na klimatske promjene ili zbog staništa koja su posebno važna za oprašivače. Uz Nacionalni park Plitvička jezera, u ovom projektu sudjeluju Grad Zagreb, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Nacionalni park Risnjak i otok Krk.

U planinskoj regiji su kao pilot područja odabrani Nacionalni park Plitvička jezera i Nacionalni park Risnjak. Planinske biljne zajednice posebno su ugrožene klimatskim promjenama i prepoznate su kao jedan od najranjivijih ekosustava temeljem Strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Na ovom području je fokus na bumbare (rod Bombus), koji su specijalisti hladnijih i planinskih predjela te su najbolje istražena skupina pčela u Europi. Procjena raznolikosti bumbara u Hrvatskoj iznosi 30 – 40 vrsta, s najvišom očekivanom raznolikošću u planinskoj regiji.

Više informacija o projektu Cro Buzz Klima možete pronaći na poveznici.

NP Plitvička jezera

NAJNOVIJE VIJESTI