Utorak, 23 srpnja, 2024
MORHMORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu

MORH raspisao natječaje za prijam u kadetsku službu

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak 23. veljače 2024. godine javne natječaje za prijam u kadetsku službu na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI “DR. FRANJO TUĐMAN”

Rok za podnošenje prijava za navedene studije je 13. svibnja 2024. godine.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student (https://www.postani-student.hr) i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

  • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku rodnog lista
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

U slučaju prijave na više vojnih studijskih programa, kandidat/kinja šalje samo jednu prijavu u kojoj mora jasno navesti za koje se sve vojne studijske programe natječe.

Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu navedeni su u svakom pojedinom natječaju:

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Upise na sveučilišni studij kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu odnosno Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” Zagreb, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (https://vojni.unizg.hr).

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz natječaja, krajem kolovoza 2024. godine bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024. godine.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na brojevima telefona: referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (01/3786-666 i 021/354-927), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

MORH

NAJNOVIJE VIJESTI