Utorak, 23 srpnja, 2024
ObavijestiODLUKA O KORISNICIMA STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

ODLUKA O KORISNICIMA STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Na temelju članka 13. i 14.a Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 1/10, 4/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja”, br. 4/20 i 1/21) razmatrajući Prijedlog liste prvenstva za učenike i studente (KLASA: 602-04/23-01/01, URBROJ: 2125-03/03/1-24-29) od dana 06. veljače 2024. g. sačinjen od Povjerenstva za dodjelu stipendija, Gradonačelnik Grada Senja donosi

 ODLUKU O KORISNICIMA STIPENDIJE GRADA SENJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Grad Senj

NAJNOVIJE VIJESTI