Utorak, 23 srpnja, 2024
GradoviGospić258 tisuća eura za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

258 tisuća eura za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

Ukupnim iznosom od 258.200,00 eura financirat će se 128 od 167 programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:

– očuvanje, prenošenje i/ili prezentacija nematerijalnog kulturnog dobra,
– istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra,
– priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala (brošure, letci i sl.),
– grafička i stručna priprema većih publikacija (ne tisak),
– nabava materijala i alata (za potrebe očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra),
– honorari putem ugovora o autorskom djelu (za nositelje, stručne voditelje radionica, terenska istraživanja, prezentatore, itd.),
– troškovi prijevoza izvršitelja programa.

Ocjena opravdanosti financiranja programa nematerijalne kulturne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:

1. visoki stupanj ugroženosti nematerijalnog kulturnog dobra;
2. stručno i kvalitetno utemeljeni programski sadržaji vezani uz prenošenje nematerijalne kulturne baštine;
3. nematerijalno kulturno dobro predstavlja identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i čuva se, u suradnji s kulturnim, stručnim i ili znanstvenim ustanovama;
4. prenošenje tradicije i prezentiranje tradicije putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja;
5. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra i gdje zajednica to traži;
6. daljnje istraživanje, primjereno dokumentiranje te stručno i znanstveno vrednovanje nematerijalnog kulturnog dobra;
7. pojedinačni programi koji se izvode kontinuirano;
8. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora);
9. transparentnost u ostvarenju programa i izvještavanju u prethodnim razdobljima.

Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

NAJNOVIJE VIJESTI